Müəllim: Nəsirov Elşən Nurəddin oğlu
Birinci Ali Təhsili: N. A. Voznesenskiy adına Leninqrad Maliyyə-İqtisad İnstitutu, 1990
İkinci Ali Təhsili: Moskva Beynəlxalq Hüquq və Ali Biznes Məktəbi, 1995
İqtisadiyyat elmləri üzrə pedaqoji təcrübəsi: 30 il
İşgüzar fəaliyyəti: "İdeal" Firmasının Prezidenti (2001), "Birja-N" qəzetinin təsisçisi (2013)
Pedaqoji fəaliyyəti: Naxçıvan Dövlət Universiteti
Müəllimlə əlaqə:                  

Əsas ədəbiyyat

Makroiqtisadiyyat — 1, 2 - Dərs vəsaiti | Rusiya İqtisad Akademiyasi, Moskva, 2008Əlavə ədəbiyyat

Makroiqtisadiyyat | Mühazirələr, Bakı, 2018

Makroiqtisadiyyat | H.M. Əhmədov, Bakı, 2018SEMESTR ÜZRƏ MÜHAZİRƏLƏR:

I. Makroiqtisadiyyata giriş

1.01. Makroiqtisadiyyat fənninin predmeti, rolu və vəzifəsi
1.02. Makroiqtisadi nəzəriyyənin yaranması və inkişafı
1.03. Makroiqtisadi nəzəriyyənin meydana gəlməsi
1.04. Makroiqtisadi təhlilin aparılması metodları
1.05. Makroiqtisadi modellər və onların təkamül formaları
1.06. Makroiqtisadiyyatın konseptual əsasları
1.07. Milli iqtisadiyyatın makroiqtisadi potensialı
1.08. Milli iqtisadi inkişaf modelinin formalaşması prinsipləri
1.09. Makroiqtisadiyyatın əsas göstəriciləri
1.10. Ümumi Daxili Məhsul (ÜDM) və Ümumi Milli Məhsul (ÜMM) anlayışları
1.11. Makroiqtisadiyyatda tələb, təklif, təkrar istehsal, məşqulluq, işsizlık və inflyasiya anlayışları

visitor counter


Besucherzahler
счетчик посещений
contador de visitas счетчик посещений


Webmaster Elshan NASİROV
IDEAL EDUCATION COMPANY
2001-2020