Müəllim: Nəsirov Elşən Nurəddin oğlu
Birinci Ali Təhsili: N. A. Voznesenskiy adına Leninqrad Maliyyə-İqtisad İnstitutu, 1990
İkinci Ali Təhsili: Moskva Beynəlxalq Hüquq və Ali Biznes Məktəbi, 1995
İqtisadiyyat elmləri üzrə pedaqoji təcrübəsi: 30 il
İşgüzar fəaliyyəti: "İdeal" Firmasının Prezidenti (2001), "Birja-N" qəzetinin təsisçisi (2013)
Pedaqoji fəaliyyəti: Naxçıvan Dövlət Universiteti
Müəllimlə əlaqə:                  
İqtisadi Terminlər

Resessiya — latın dilində Recessus, ingilis dilində Resession geriləmə deməkdir. İqtisadiyyatda (xüsusən də makro iqtisadiyyatda) bu termin iqtisadi artım templərinin zəifləməsini və istehsalın çox da kritik olmayan həddə aşağı düşməsini bildirir. İstehsalın düşməsi Ümumi Daxili Məhsulun (ÜDM) sıfır dərəcəli artımı (staqnasiya) və ya onun yarım ildən artıq müddətdə aşağı enməsi ilə xarakterizə olunur.

Françayzinq — fransız dilində franchir, «azad etmək» deməkdir. Bazar subyektləri arasında kommersiya münasibətlərinin növüdür, bir tərəf (françayzer) digər tərəfə (françayzi) müəyyən haqqa (royalti) öz biznez-modeli əsasnda özünə məxsus biznes növü ilə məşğul olmağa icazə verir. Françayzinq - digərinin haqq əsaında kiminsə əmtəə nişanından istifadə edilməsinə rəsmi icazədir. Françayzinq – françayzer və françayzi arasında təsis edilən şəffaf münasibətlər sistemidir, bu razılaşma nəticəsində qarşılıqlı maraqların təmin edilməsi məqsədi ilə françayzerin bilikləri, imici, uğuru, istehsal metodları və marketinqi françayziyə ötürülür.

Dempinq — mal və xidmətlərin süni şəkildə aşağı qiymətlərlə satılması. Dempinq qiymətləri bazar qiymətlərindən xeyli aşağı, bəzən mal və ya xidmətin dəyərindən də aşağı olur. Dempinq siyasəti müxtəlif məqsədlər üçün həyata keçirilir: yeni bazarlara daxil olub güclənmək, rəqibləri sıxışdırmaq və s...


website counter

Цены на нефть
BrentLight
Precious metals
Gold
Palladium
Platinum
Silver

Besucherzahler
счетчик посещений
contador de visitas счетчик посещений


Webmaster Elshan NASİROV
IDEAL EDUCATION COMPANY
2001-2020