Müəllim: Nəsirov Elşən Nurəddin oğlu
Birinci Ali Təhsili: N. A. Voznesenskiy adına Leninqrad Maliyyə-İqtisad İnstitutu, 1990
İkinci Ali Təhsili: Moskva Beynəlxalq Hüquq və Ali Biznes Məktəbi, 1995
İngilis dili üzrə pedaqoji təcrübəsi: 30 il
İşgüzar fəaliyyəti: "İdeal" Firmasının Prezidenti (2001), "Birja-N" qəzetinin təsisçisi (2013)
Pedaqoji fəaliyyəti: Naxçıvan Dövlət Universiteti
Müəllimlə əlaqə:                  

Attention!
My lessons are placed exactly in the sequence,
which allows to learn English the best!

01. Alphabet | ABC      
02. Classification of nouns        
03. Conversion of nouns      
04. Transition of uncountable nouns into countable      
05. Singular and plural nouns        
06. Possessive case of nouns        
07. Gender of nouns      
08. Indefinite & Definite Articles      
09. Personal Pronouns      
10. Possessive Pronouns      
11. Demonstrative Pronouns      
12. "To be" in the Indefinite (Simple) Tense      
13. "To have" in the Indefinite (Simple) Tense - British School      
14. "To have" in the Indefinite (Simple) Tense - American School      
15. The Verb in the Present Indefinite Tense      
16. The Forms of the Verbs      
17. The Gerund      
18. The Participles      
19. To do in the Present Indefinite Tense      
20. There is (are)      
21. The Modal Verbs Can, May, Must      
22. The Modal Construction "To be able to"      
23. The Modal Construction "To have to"      
24. The Modal Construction "To be to"      
25. The Modal verbs Ought to, Should, Need      
26. Reflexive Pronouns      
27. Reciprocal Pronouns      
28. Interrogative Words & Pronouns      
29. Relative Pronouns      
30. Indefinite Pronouns      
31. Neagtive Words & Pronouns      
32. Separation Pronouns      
33. Universal Pronouns      
34. Correlative Conjunctions Either ... or, Neither ... nor      
35. Conjunctions      
36. Active & Passive Voices in the Present Indefinite (Simple) Tense      
37. Adjectives      
38. Prepositions & Phrasal Verbs      
39. Adverbs      
40. Continuous Tense      
41. Perfect Tense      
42. Perfect Continuous Tense      
43. Future in the Past      
44. Interrogative sentences      
45. Complex Object        
46. Complex & Compound sentences      
47. Direct & Indirect speech      
48. The Numerals      
49. Interjections      
50. Sequence of tenses in English sentences      
51. English Conversational Construction      visitor counter

® IDEALMATIX ™
Webmaster Elshan Nasirov
• Ideal Network Technologies
© 2000 - 2021